TIỂU SỬ

CMCD luôn cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cao. Chúng tôi luôn áp dụng những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để đảm bảo khách hàng luôn được cập nhật thông tin mới nhất và chuyển biến của thị trường tài chính, thuế vụ. Hơn 20 năm thử thách trong nghề và qua nhiều thăng trầm cho phép chúng tôi đồng hành với sự thành công của doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên viên luôn trao dồi quan hệ lâu bền với khách hàng. Sự giao tiếp trực tiếp và cởi mở  cho phép chúng tôi thấu hiểu và quan tâm đến sự khác biệt của từng khách hàng. Khách hàng thường nói CMCD khác biệt vì luôn quan tâm và thiết kế dịch vụ theo đúng từng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi không phân biệt khách hàng lớn hay nhỏ, trong nứơc hay ngòai nước. Cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho tất cả các khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi.

Năm 1986, CMCD khởi đầu với doanh nghiệp một thành viên, Mary Chiang CPA. Đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh nhóng, năm 2007, Mary Chiang CPA đã hợp nhất với thành viên mới, hình thành CMCD LLC để có thể phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

CMCD cung cấp dịch vụ tài chính, kế tóan, kiểm tóan, thuế vụ, và quản trị cho doanh nghiệp trong nước và ngòai nước, và cho cá nhân.

Nhân viên CMCD là các cử nhân, cao học, và tiến sỹ, tốt nghiệp từ các trường đại học được công nhận với chuyên môn về thuế vụ, kế tóan, kiểm tóan, IT, và tài chính. Hầu hết nhân viên đều được công nhận bởi các tổ chức chuyên nghiệp của tiểu bang. Thêm vào đó, nhân viên CMCD hiểu rõ từng nên văn hóa khác nhau và có thể nói được các thứ tiếng khác nhau: Tiếng Việt, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhỉ Kỳ.