Năng Lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế tóan chuyên nghiệp cho các công ty năng lượng, hãng phân phối dàn khoan dầu khí. CMCD hiểu rằng để quản trị hiệu quả các hãng năng lương đòi hỏi phải có chiến lược hợp lý và đáp ứng kịp thời các vấn đề chủ chốt về giao động giá cả, chi phí, tiến bộ kỹ thuật, và qui định luôn thay đổi.

Với kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi có khả năng cung cấp các giải phát thúc đẩy tăng trưởng, tăng sản xuất, và giảm nợ.