Sự Kiện

 CMCD Sự kiện

Hàng quý chúng tôi tổ chức hội thảo về sức khỏe.  Xin mời đến tham dự để tăng cơ hội tiếp xúc kinh doanh 

Kênh giao tiếp

Kênh giao tiếp doanh nghiệp là công cụ quan trọng để giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội kinh doanh and hình thành các lợi ích kinh tế chung.