Thuế Vụ

Tư vấn và hoạch định thuế vụ

Kết hợp giữa kinh nghiệm đa quốc gia và tầm nhìn chiến lược, nhân viên chúng tôi giúp khách hàng họach định thuế vụ và giảm thiểu thuế phải đống. CMCD giải quyết các vấn đề thuế quốc tế, bao gồm thuế nước ngòai cho cá nhân, hoạch định thuế, chuyển giá, và giao dịch liên quan.

Khách hàng chúng tôi bao gồm các cá nhân và tổ chức từ các nước như Argentina, Canada, China, Germany, Hong Kong, Mexico, Nigeria, Taiwan, and Turkey.

Đại diện trước IRS và tiểu bang

Đại diện chuyên môn là cốt yếu trong kiểu tóan thuế vụ lien bang và tiểu bang. Với nhiều năm kinh nghiệm đại diện cho khách hàng cộng với những cập nhật về luật thuế, chúng tôi có thể thành công đại diện khách hàng trong các kiểm tóan thuế vụ lien bang và tiểu bang. 

Tuân thủ nghĩa vụ thuế

Sử dụng phần mềm khai thuế, phần mền nghiên cứu cập nhật và với đội ngủ nhân viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi chuẩn bị hồ sơ thuế vụ cho khách hàng hiệu quả và chính xác.

Khách hàng chúng tôi bao gồm C- Corp, S-Corp, LLC, LPs, tổ chức phi lợi nhuận, di sản, tín thác, và thuế cá nhân.